Geboorte plan

Wanneer u bij ons komt voor controle krijgt u een formulier mee waarin u de geboorteplan aangeeft. Deze houdt in:

  • Waar u wilt bevallen
  • Wie er allemaal bij mogen zijn bij de bevalling
  • Wat uw baby aan mag trekken na de geboorte
  • De namen van uw baby
  • Wat te doen met de placenta
  • En andere byzonderheden dat wij moeten weten…………………..

*let wel een geboorteplan mag tot vlak voor de bevalling gewijzigd worden.

Voor vragen kunt u ons gerust een mail sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.